HÀNH VI TÌNH DỤC KHÔNG AN TOÀN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021

Lý Anh Huy1,, Dương Minh Đức2, Trần Ngọc Quế3, Dáp Thanh Giang1, Bùi Ngọc Phương Oanh1, Phạm Lê Huyền Trang1, Lê Minh Thái1, Lưu Huỳnh Bảo Châu1
1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ
2 Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội
3 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) hiện nay đang tăng rất nhanh do liên quan đến hành vi tình dục không an toàn. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng hành vi tình dục không an toàn và một số yếu tố liên quan của MSM tại thành phố Cần Thơ năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang sử dụng số liệu thứ cấp từ nghiên cứu điều tra giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành vi (HSS+) của MSM năm 2021, phân tích 300 MSM từ 16 tuổi trở lên. Kết quả: Tỷ lệ hành vi tình dục không an toàn của MSM là 68,7%. Một số yếu tố liên quan: nhóm tuổi <25 có tỷ lệ hành vi tình dục không an toàn cao gấp 2,3 lần nhóm tuổi ≥25 (KTC 95%:1,049-5,049); nhóm có quan hệ tình dục (QHTD) tập thể có tỷ lệ hành vi tình dục không an toàn cao gấp 7,2 lần so với nhóm còn lại (KTC 95%:1,023-56,840) và nhóm có sử dụng chất kích thích/chất gây nghiện có tỷ lệ hành vi tình dục không an toàn cao gấp gần 2,4 lần so với nhóm không sử dụng (KTC 95%:1,102-5,097). Kết luận: Tỷ lệ có hành vi tình dục không an toàn của MSM khá cao, địa phương cần tăng cường cung cấp kiến thức, dịch vụ dự phòng HIV/AIDS cho nhóm MSM nhằm góp phần giảm tỷ lệ nhiễm HIV.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2020), Hướng dẫn cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm, Hà Nội.
2. Bộ Y tế (2012), Thông tư 09/2012/TT-BYT Hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, Hà Nội.
3. Cục Phòng, chống HIV/AIDS (2020), Báo cáo kết quả giám sát trọng điểm lồng ghép giám sát hành vi năm 2020, Cần Thơ.
4. Cục Phòng chống HIV/AIDS (2021), Sử dụng chất khi quan hệ tình dục và các tác động về sức khỏe 2021 [Available from: https://vaac.gov.vn/su-dung-chat-khi-quan-he-tinh-duc-va-cac-tacdong-ve-suc-khoe.html. Hà Nội.
5. Nguyễn Minh Lộc (2014), “Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại Hà Nội năm 2009-2010”, Hà Nội.
6. Dương Công Thành (2016), “Tỷ lệ nhiễm HIV, hành vi nguy cơ nhiễm HIV và tiếp cận các dịch vụ về HIV/AIDS trong các nhóm nguy cơ cao tại Việt Nam năm 2014”, Hà Nội.
7. Nguyễn Quang Thông (2020), “Đánh giá mô hình can thiệp phòng chống HIV/STI trên nhóm MSM tại thành phố Cần Thơ”, Cần Thơ.
8. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ (2019), “Báo cáo kết quả giám sát trọng điểm lồng ghép giám sát hành vi năm 2019”, Cần Thơ.
9. Huỳnh Thị Tố Trinh (2020), “Thực trạng nhiễm HIV/AIDS và một số yếu tố liên quan ở nhóm Nam quan hệ tình dục đồng giới tại cộng đồng tỉnh Tiền Giang”, Tiền Giang.
10. CDC (2021), HIV and Gay and Bisexual Men. Centers for Disease Control and Prevention
11. Vu NT (2019), “The Relationship Between Methamphetamine Use, Sexual Sensation Seeking and Condomless Anal Intercourse Among Men Who Have Sex With Men in Vietnam: Results of a Community-Based, Cross-Sectional Study”, AIDS Behav. 2017;21(4),1105-16.