Ngày 06/7/2020, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công bố Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30/6/2020 về việc phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ đã được phê duyệt vào danh mục của các hội đồng giáo sư ngành Dược học từ năm 2020.

Tạp chí Y Dược học Cần Thơ của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động số 102/GP-BTTTT ngày 10/04/2015, xuất bản 10 kỳ một năm, nội dung đăng tải gồm 03 chuyên mục chính:

1) Bài báo từ các công trình nghiên cứu khoa học có giá trị đã được triển khai nghiên cứu;

2)  Bài tổng quan y, sinh, dược học: phục vụ mục tiêu đào tạo liên tục trong lĩnh vực y, sinh, dược học; nhằm hệ thống hóa những kiến thức kinh điển và hiện đại;

3)Thông tin cập nhật kiến thức mới về y, sinh, dược học trong nước và trên thế giới.

Năm 2020, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ được Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Dược đưa vào danh sách tạp chí Khoa học tính điểm công trình 0.5 điểm cho một bài báo đăng và Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Y tính điểm công trình 0.5 điểm (thông tin chi tiết file đính kèm). Việc được Hội đồng giáo sư nhà nước phê duyệt vào danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020 là sự ghi nhận đối với sự phát triển bước đầu của tạp chí và là cơ hội để Tạp chí ngày càng phát triển về chất lượng nội dung, quảng bá rộng rãi và thu hút các nhà khoa học biết và gửi bài đăng.

 

 

Tạp chí tiếp tục nhận bài đăng cho các số tiếp theo trong năm 2020 gồm số Tiếng Việt và Tiếng Anh .

-  Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Số 179 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 02923 739 809/ Fax: 02923 740 221.  Email: tapchidhydct@ctump.edu.vn .

Ban Biên tập Tạp chí Y Dược Cần Thơ mong nhận được sự hợp tác của quí đồng nghiệp./.