1.
Lý Thành Du, Nguyễn Như Nghĩa. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VI KHUẨN SINH MEN BETALACTAMASE PHỔ RỘNG Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU PHỨC TẠP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-202. ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2022 [cited 4 Tháng Chạp 2023];(48):106-13. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/97