1.
Nguyễn Minh Hiếu, Phan Việt Hưng, Trần Công Lý, Nguyễn Phước Sang, Trần Đức Long. CẬP NHẬT NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ LIỆU PHÁP BÙ DỊCH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TOAN CETON DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN. ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2022 [cited 4 Tháng Chạp 2023];(48):22 - 6. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/94