1.
Đoàn TT, Đỗ TK, Trần HVT, Võ VT, Trần QL. CẬP NHẬT KỸ THUẬT MOTHER & CHILD TRONG CAN THIỆP SANG THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH PHỨC TẠP . ctump [Internet]. 15 Tháng Năm 2023 [cited 30 Tháng Mười-Một 2023];(41):245-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/784