1.
Phạm KK, Phạm TT, Hồ LHN. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI KHOÉT CHŨM TIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ VIÊM XƯƠNG CHŨM MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG CẦN THƠ . ctump [Internet]. 15 Tháng Năm 2023 [cited 30 Tháng Mười-Một 2023];(41):183-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/774