1.
Bùi TQ, Lê ML. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TẬT KHÚC XẠ Ở HỌC SINH 11 ĐẾN 14 TUỔI TẠI TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020 . ctump [Internet]. 15 Tháng Năm 2023 [cited 28 Tháng Mười-Một 2023];(41):83-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/759