1.
Nguyễn VP, Nguyễn VK, Ngô HT, Lê VM. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG TÂM THẦN Ở BỆNH NHÂN HẬU NHIỄM COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022-2023. ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 24 Tháng Năm 2024];(62):122-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/737