1.
Phạm NQ, Nguyễn PT. NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022-2023. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(61):121-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/733