1.
Sôn NK, Ngô TBN. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SỨC KHOẺ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG NĂM 2022 . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 27 Tháng Hai 2024];(58):87-94. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/727