1.
Trần VP, Trần Đình P. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ALTEMEIER ĐIỀU TRỊ SA TRỰC TRÀNG . ctump [Internet]. 29 Tháng Sáu 2023 [cited 24 Tháng Hai 2024];(60):187-91. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/723