1.
Phạm TAT. HÌNH ẢNH HỌC XUẤT HUYẾT NÃO Ở TRẺ EM. ctump [Internet]. 29 Tháng Sáu 2023 [cited 24 Tháng Hai 2024];(60):206-19. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/720