1.
Nguyễn QH, Lê NBH. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẤY GHÉP IMPLANT NHA KHOA CÓ GHÉP XƯƠNG NHÂN TẠO Ở BỆNH NHÂN MẤT RĂNG HÀM TRÊN TỪNG PHẦN. ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 18 Tháng Tư 2024];(58):225-31. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/715