1.
Nguyễn TN, Hồ AC. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM ỐNG TAI NGOÀI DO NẤM . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 24 Tháng Hai 2024];(58):217-24. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/714