1.
Nguyễn BBT, Nguyễn TT. TÌNH TRẠNG MẤT RĂNG, PHỤC HÌNH RĂNG, NHU CẦU VÀ YÊU CẦU ĐIỀU TRỊ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ VÀ QUẬN HẢI CHÂU - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 24 Tháng Hai 2024];(58):210-6. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/713