1.
Nguyễn HL, Nguyễn VK. ỨNG DỤNG CÁC VẠT DA CƠ CÓ CUỐNG TRONG TẠO HÌNH KHUYẾT HỔNG SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN UNG THƯ BIỂU MÔ KHOANG MIỆNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 22 Tháng Hai 2024];(58):202-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/712