1.
Nguyễn TT, Đặng TH, Hồ TNS, Nguyễn VT, Lê N Ánh. ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ VÚ CÓ BỘ BA DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 30 Tháng Năm 2023];(58):187-93. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/710