1.
Nguyễn TT, Đặng TH, Hồ TNS, Nguyễn VT, Lê NÁ. ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ VÚ CÓ BỘ BA DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG. ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 22 Tháng Năm 2024];(58):187-93. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/710