1.
Trần TMN, Hồ TTT, Ngô TT, Huỳnh TN Ánh, Lê TT. KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ ANTI THYROGLOBULIN HUYẾT TƯƠNG TRONG THEO DÕI NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA CÓ PHẪU THUẬT KẾT HỢP ĐIỀU TRỊ I-131 TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 23 Tháng Chín 2023];(58):181-6. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/709