1.
Hoàng TMH, Nguyễn TĐT, Nguyễn PUN. KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG. ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 24 Tháng Tư 2024];(58):167-73. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/707