1.
Nguyễn T Đoan T, Phan TLP, Hoàng TMH, Nguyễn HH. ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA PSEUDOMONAS AERUGINOSA TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 22 Tháng Hai 2024];(58):159-66. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/706