1.
Huỳnh TL, Nguyễn T Ân N, Đinh TT. ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ HỌC TRỰC TUYẾN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 28 Tháng Năm 2023];(58):138-44. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/703