1.
Nguyễn TXT, Đặng TPT, Lê HL, Nguyễn TQ, Đặng THT, Lê NTH. KHẢO SÁT PHÂN BỐ MẠNG LƯỚI BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 23 Tháng Hai 2024];(58):131-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/702