1.
Huỳnh MĐ, Nguyễn TNB, Nguyễn TTL, Trịnh TQ. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BA CHẠC (EUODIA LEPTA (SPRENG.) MERR., HỌ CAM (RUTACEAE)) THU HÁI TẠI ĐÀ NẴNG. ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 24 Tháng Năm 2024];(58):122-30. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/701