1.
Huỳnh M Đạo, Nguyễn TNB, Nguyễn TTL, Trịnh TQ. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BA CHẠC (EUODIA LEPTA (SPRENG.) MERR., HỌ CAM (RUTACEAE)) THU HÁI TẠI ĐÀ NẴNG . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 30 Tháng Năm 2023];(58):122-30. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/701