1.
Ngô TN, Nguyễn TT, Lê TBT, Nguyễn TT, Hoàng THS. KHẢO SÁT TÁC DỤNG LỢI TIỂU CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ BÌM BỊP (CLINACANTHUS NUTANS, HỌ ÔRÔ (ACANTHACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 22 Tháng Hai 2024];(58):114-21. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/700