1.
Ngô TN, Nguyễn TT, Lê TBT, Nguyễn TT, Hoàng THS. KHẢO SÁT TÁC DỤNG LỢI TIỂU CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ BÌM BỊP (CLINACANTHUS NUTANS, HỌ ÔRÔ (ACANTHACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 28 Tháng Năm 2023];(58):114-21. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/700