1.
Nguyễn PH, Đặng TVK, Võ TMH. PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRỰC TIẾP Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VẢY NẾN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2019 – 2021. ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 22 Tháng Năm 2024];(58):95-102. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/698