1.
Trần TNA, Phan VT. THỰC TRẠNG GHI HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT NĂM 2022. ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 18 Tháng Sáu 2024];(58):79-86. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/697