1.
Hoàng NNL, Nguyễn TTN, Nguyễn TAV, Trần ĐT, Trần MH. THỰC TRẠNG RÁC THẢI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022. ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 22 Tháng Năm 2024];(58):72-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/696