1.
Hoàng HL, Lê NKL. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TÂM THU THẤT BẰNG SÓNG CAO TẦN. ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(58):64-71. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/695