1.
Phạm TÁH, Nguyễn HT. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THEO KHUYẾN CÁO CỦA HIỆP HỘI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG HOA KỲ NĂM 2021 TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CAO TUỔI. ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(58):56-63. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/694