1.
Dương TKH, Phạm TMQ, Ngô THL. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TRẦM CẢM Ở PHỤ NỮ THAI NGHÉN NGUY CƠ CAO ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 23 Tháng Hai 2024];(58):48-55. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/693