1.
Nguyễn ĐPT, Mai TH, Lư TTH. TUỔI MÃN KINH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CÁC YẾU TỐ KINH TẾ XÃ HỘI Ở PHỤ NỮ MÃN KINH ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG. ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 16 Tháng Sáu 2024];(58):41-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/692