1.
Lâm Đức T, Phạm TKT, Quan KP, Võ T Ánh T, Nguyễn TH, Nguyễn TT, Lê TG, Ngô TTH, Đoàn T Điền. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 23 Tháng Hai 2024];(58):34-40. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/691