1.
Nguyễn TH, Nguyễn VHV, Nguyễn PK, Nguyễn NS, Cao XT, Trần HP, Bùi VT, Trần MH, Lê PT, Trương TH. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TRƯỚC THẤP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 23 Tháng Hai 2024];(58):14-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/687