1.
Hà PH, Phan TTT, Nguyễn TNT, Nguyễn THV, Hồ KC. HIỆU QUẢ CỦA MẶT NẠ THANH QUẢN I-GEL TRONG GÂY MÊ ĐỂ CẮT TÚI MẬT NỘI SOI . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 22 Tháng Hai 2024];(58):6-13. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/686