1.
Nguyễn LÁH, Đỗ NTT, Trần NT, Thạch MTT, Hà TNU, Nguyễn TH, và c.s. KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 22 Tháng Bảy 2024];(61):246-52. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/676