1.
Ngô NLT, Võ MP, Đoàn Đức N. GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA CHỈ SỐ KHÁC BIỆT ÁP LỰC RIÊNG PHẦN CO2 MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM - ĐỘNG MẠCH Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM TRÙNG . ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 7 Tháng Chạp 2023];(62):83-90. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/655