1.
Lâm VTN, Lê TTH. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH THOÁI HOÁ KHỚP CỦA PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN QUANH MÃN KINH TẠI PHƯỜNG THỚI LONG, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump [Internet]. 30 Tháng Chín 2021 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(61):57-62. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/654