1.
Khưu QH, Nguyễn TA, Nguyễn PN, Trần TNN, Lê TH, Phan TTN. ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG PHỤ SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA CHO MŨI 1 VÀ PFIZER CHO MŨI 2 TẠI CẦN THƠ NĂM 2021. ctump [Internet]. 12 Tháng Bảy 2023 [cited 20 Tháng Bảy 2024];(61):336-42. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/620