1.
Lê VA, Võ PMT, Đinh CT, Nguyễn KH, Huỳnh TT, Võ NTĐ, và c.s. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CÁC TRIỆU CHỨNG COVID KÉO DÀI Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM HẬU COVID BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 19 Tháng Bảy 2024];(62):237-42. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/617