1.
Lê VA, Võ PMT, Đinh CT, Nguyễn KH, Huỳnh TT, Võ NT Đài, Lê TP, Đỗ TTT. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CÁC TRIỆU CHỨNG COVID KÉO DÀI Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM HẬU COVID BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 8 Tháng Chạp 2023];(62):237-42. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/617