1.
Nguyễn NCL, Nguyễn TS, Võ TT, Huỳnh PNQ, Lê MH. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN THẾ GỢI THÍNH GIÁC TRÊN NGƯỜI BÌNH THƯỜNG GIAI ĐOẠN TRƯỚC VÀ SAU KHI CHÂM HUYỆT THÍNH CUNG, UYỂN CỐT, DƯƠNG TRÌ, KHÂU KHƯ VÀ THÁI KHÊ. ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 13 Tháng Bảy 2024];(57):140-6. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/607