1.
Dương DTP, Hồ LH, Phạm VN. CÁC DẠNG MẠCH MÁU CỦA ĐẠI TRÀNG PHẢI VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỚM UNG THƯ ĐẠI TRÀNG PHẢI BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI. ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 13 Tháng Bảy 2024];(57):133-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/606