1.
Lê TT, Đỗ VC, Trần VT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI VỚI TRANSFIX TECHNICH. ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(57):129-33. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/605