1.
Nguyễn HH, Đỗ TTN, Nguyễn TTT. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VẢY NẾN MỦ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(57):115-21. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/603