1.
Lê CN, Đinh VP, Trần THL, Lương THT, Nguyễn TT. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(57):87-94. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/599