1.
Dương NXL, Lý HHH. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, MÃ VẠCH ADN VÀ SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY TRÀ NHẬT (CAMELLIA SP.) HỌ TRÀ (THEACEAE). ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 19 Tháng Bảy 2024];(57):65-73. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/596