1.
Nguyễn TNT, Trần CL, Nguyễn TXQ, Lê HP, Nguyễn TBD, Huỳnh NT. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP MẤT NƯỚC Ở TRẺ NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 24 Tháng Năm 2024];(57):57-64. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/595