1.
Vũ DT, Dương PL. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA NĂM 2021-2022. ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 13 Tháng Bảy 2024];(57):50-6. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/594