1.
Nguyễn NTD, Phan HN, Giang NN, Lê THM, Võ TT. ĐẶC ĐIỂM CHỈ SỐ HỒNG CẦU VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN BỆNH ALPHA-THALASSEMIA THỂ NHẸ VÀ BỆNH HEMOGLOBIN H. ctump [Internet]. 12 Tháng Bảy 2023 [cited 20 Tháng Bảy 2024];(61):314-20. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/587