1.
Huỳnh LNH, Lê VPK, Lê HMD, Nguyễn PV, Đỗ TT. NGHIÊN CỨU TRIỆU CHỨNG RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM VÀ CÁC YẾU TỐ TÂM LÝ THÓI QUEN TRÊN SINH VIÊN NHA KHOA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 5 Tháng Chạp 2023];(57):30-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/581