1.
Huỳnh LNH, Lê VPK, Lê HMD, Nguyễn PV, Đỗ TT. NGHIÊN CỨU TRIỆU CHỨNG RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM VÀ CÁC YẾU TỐ TÂM LÝ THÓI QUEN TRÊN SINH VIÊN NHA KHOA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(57):30-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/581