1.
Dương ML, Khấu TNG. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XỬ TRÍ THAI KỲ CHUYỂN DẠ KÉO DÀI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TWG LONG AN NĂM 2021-2022. ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(57):15-21. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/579